roku,
Geodezja - StartGeodezja - O naszej firmieGeodezja -  Nasze ofertyGeodezja -  Nasze realizacjeGeodezja - Nasze dane teleadresoweGeodezja - Lokalizacja na mapie
     
 
Geodezja - Zakres usług geodezyjnych

Wykonujemy wytyczenia obiektów budowlanego, według planu zagospodarowania terenu oraz projektu wykonanego przez projektanta. Położenie budynków wyznacza się względem granic, które wcześniej przygotowuje geodeta. Wyznacza się osie główne budynku, osie ścian lub inne jednoznacznie określone elementy. Wytyczeniu podlegają również wszystkie sieci uzbrojenia terenu oraz inne różne elementy zagospodarowania. Obiekty budowlane, dla których przewiduje się wieloetapowe tyczenie wymagają założenia osnowy realizacyjnej o stosownej dokładności. Geodeta zakłada również repery wysokościowe, w odniesieniu do którego wyznaczany będzie poziom posadowienia obiektu w układzie państwowym w stosunku do poziomu morza. Wyznaczone punkty stabilizuje się stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z kierownikiem budowy. Mogą to być ławy fundamentowe , pręty, paliki czy wbite gwoździe. Jeśli klient sobie zażyczy to możemy przygotować materiały do wytyczenia.

Po wytyczeniu dokonuje się wpis w dzienniku budowy, do którego dołączany jest szkic z wytyczenia. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie jest jedną z pierwszych prac przygotowawczych, dlatego wymagane jest zgłoszenie odpowiedniemu organowi co najmniej 7 dni wcześniej zamierzonego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Przebieg prac:
1. Otrzymanie zlecenia na wykonanie wyżej wymienionej pracy
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjnym
3. Uzgodnienie dokumentów do zgłoszenia pracy geodezyjnej
4. Analiza dokumentów, wykonanie szkicu tyczenia
5. Otrzymanie od zleceniodawcy planów, projektów
6. Przygotowanie materiałów do wytyczenia
7. Wykonanie wytyczenia obiektu w oparciu o granice/osnowę
8. Wpis w dzienniku budowy i przekazanie szkicu
9. Opracowanie dokumentacji technicznej z wytyczenia
10. Złożenie operatu technicznego
11. Weryfikacja operatu technicznego w Ośrodku Geodezyjnym

Więcej o tyczeniu obiektów na Wikipedia

 
 
     
 

Geodeta
inż. Paweł Trzęsała


ul. Potulna 17A
62-800 Kalisz
NIP 608-008-26-34
REGON 302304404

Kontakt: +48 575 949 555
biuro@geodezjakalisz.com

Lokalizacje z informacją o firme możecie znaleźć na:
» www.mapy.google.pl
» www.targeo.pl
» www.mapa.pf.pl
» www.zumi.pl