roku,
Geodezja - StartGeodezja - O naszej firmieGeodezja -  Nasze ofertyGeodezja -  Nasze realizacjeGeodezja - Nasze dane teleadresoweGeodezja - Lokalizacja na mapie
     
 
Geodezja - Zakres usług geodezyjnych

Wykonujemy ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w oparciu o ewidencję gruntów i budynków, jeżeli brak jest dokumentacji pozwalającej jednoznacznie wyznaczyć granice działki. lub dane w niej zawarte nie są wiarygodne, czy wystarczająco miarodajne. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje geodeta uprawniony na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych działek potwierdzonych zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. W przypadku niestawiennictwa zainteresowanych stron, pomimo ich prawidłowego zawiadomienia, a także w przypadku braku sporu granicznego geodeta może ustalić granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.

Przebieg prac:
1. Otrzymanie zlecenia na wykonanie wyżej wymienionej pracy
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjnym
3. Uzgodnienie dokumentów do zgłoszenia pracy geodezyjnej
4. Analiza dokumentów, wywiad terenowy
5. Zawiadomienie zainteresowanych stron o czynności
6. Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej w terenie
7. Opracowanie dokumentacji technicznej
8. Złożenie operatu technicznego do urzędu
9. Weryfikacja operatu technicznego w Ośrodku Geodezyjnym
10. Wprowadzenie zmian danych w Ewidencji Gruntów i Budynków

 
 
     
 

Geodeta
inż. Paweł Trzęsała


ul. Potulna 17A
62-800 Kalisz
NIP 608-008-26-34
REGON 302304404

Kontakt: +48 575 949 555
biuro@geodezjakalisz.com

Lokalizacje z informacją o firme możecie znaleźć na:
» www.mapy.google.pl
» www.targeo.pl
» www.mapa.pf.pl
» www.zumi.pl