roku,
Geodezja - StartGeodezja - O naszej firmieGeodezja -  Nasze ofertyGeodezja -  Nasze realizacjeGeodezja - Nasze dane teleadresoweGeodezja - Lokalizacja na mapie
     
 
Geodezja - Zakres usług geodezyjnych

Na życzenie klienta dokonujemy scalenia (połączenia) działek ewidencyjnych. Taka procedura wymaga aby działki ze sobą graniczyły i były w posiadaniu tego samego właściciela. Geodeta dokonuje obmiaru nieruchomości, sporządza operat techniczny z mapami ze scalenie, na których znajduje się wykaz zmian danych ewidencyjnych obrazujące stan przed jak i po połączeniu. Mapy te są załącznikiem do decyzji zatwierdzającej scalenie, którą wydaje odpowiedni organ. Połączone działki o różnych numerach ewidencyjnych, po scaleniu uzyskują nowy wspólny numer. W przypadku, gdy miały inną księgę wieczystą należy się zwrócić do miejscowego sądu rejonowego w celu urządzenia wspólnej księgi wieczystej.

Przebieg prac:
1. Otrzymanie zlecenia na wykonanie wyżej wymienionej pracy
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjnym
3. Uzgodnienie materiałów do zgłoszenia pracy geodezyjnej
4. Analiza uzyskanych dokumentów i pomiar na gruncie
5. Opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie dokumentacji
6. Złożenie operatu technicznego wraz z mapami scaleniowymi
7. Weryfikacja operatu technicznego w Ośrodku Geodezyjnym
8. Właściciel składa wniosek wraz z załącznikami do urzędu
9. Klient dostaje pocztą decyzję zatwierdzająca scalenie działek
10. Wprowadzenie zmian danych w Ewidencji Gruntów i Budynków

 
 
     
 

Geodeta
inż. Paweł Trzęsała


ul. Potulna 17A
62-800 Kalisz
NIP 608-008-26-34
REGON 302304404

Kontakt: +48 575 949 555
biuro@geodezjakalisz.com

Lokalizacje z informacją o firme możecie znaleźć na:
» www.mapy.google.pl
» www.targeo.pl
» www.mapa.pf.pl
» www.zumi.pl