roku,
Geodezja - StartGeodezja - O naszej firmieGeodezja -  Nasze ofertyGeodezja -  Nasze realizacjeGeodezja - Nasze dane teleadresoweGeodezja - Lokalizacja na mapie
     
 
Geodezja - Zakres usług geodezyjnych

Rozgraniczanie nieruchomości gruntowych – postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne, brak na nie dokumentów i nie można stwierdzić stanu prawnego. Podmiot składający wniosek o rozgraniczenie wskazuje, które granice swojej nieruchomości uważa za sporne i tym samym decyduje o zakresie postępowania rozgraniczeniowego. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. W sytuacji, gdy brak jest tych danych lub są one niewystarczające albo sprzeczne, przebieg granicy ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania nie składa oświadczenia i nie kwestionuje przebiegu granicy. W przypadku gdy strony postępowania nie dochodzą do porozumienia, sprawa kończy się w sądzie.

Przebieg prac:
1. Otrzymanie zlecenia na wykonanie wyżej wymienionej pracy
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjnym
3. Złożenie wniosku przez właściciela o wszczęcie postępowania
4. Uzgodnienie dokumentów do zgłoszenia pracy geodezyjnej
5. Analiza dokumentów, wywiad terenowy
6. Wezwanie stron postanowienia rozgraniczeniowego
7. Ustalenie granic nieruchomości w terenie
8. Opracowanie dokumentacji technicznej
9. Złożenie operatu technicznego do urzędu
10. Weryfikacja operatu technicznego w Ośrodku Geodezyjnym
11. Wprowadzenie zmian danych w Ewidencji Gruntów i Budynków

Więcej o rozgraniczeniach na Wikipednia.org

 
 
     
 

Geodeta
inż. Paweł Trzęsała


ul. Potulna 17A
62-800 Kalisz
NIP 608-008-26-34
REGON 302304404

Kontakt: +48 575 949 555
biuro@geodezjakalisz.com

Lokalizacje z informacją o firme możecie znaleźć na:
» www.mapy.google.pl
» www.targeo.pl
» www.mapa.pf.pl
» www.zumi.pl