roku,
Geodezja - StartGeodezja - O naszej firmieGeodezja -  Nasze ofertyGeodezja -  Nasze realizacjeGeodezja - Nasze dane teleadresoweGeodezja - Lokalizacja na mapie
     
 
Geodezja - Zakres usług geodezyjnych

Wykonujemy podziały nieruchomości gruntowych. Jeśli przedmiotem podziału nie jest nieruchomość rolna lub leśna, musimy wiedzieć, czy jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zarówno jeśli chodzi o przeznaczenie terenu, jak i możliwość zagospodarowania wydzielonych gruntów. Możemy to sprawdzić w miejscowym urzędzie. Warunkiem podziału jest dostęp wydzielonych działek do drogi publicznej, jeżeli jej brak to trzeba taki ustanowić.

Podział działki budowlanej
Podziały nieruchomości przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej podział nieruchomości uwidoczniony w dołączonej do decyzji dokumentacji geodezyjnej. Procedura administracyjna dotyczy podziału wszystkich nieruchomości poza rolnymi i leśnymi.

Podział nieruchomości rolnej
Działki rolne i leśne to grunty, które w miejscowym planie zostały przeznaczone na cele rolne lub leśne albo są one wykorzystywane na te cele, jeżeli w danej gminie nie ma miejscowego planu. Nie jest możliwe jednakże wydzielenie działki mniejszej niż 0,3 ha, chyba że wydzielona działka zostanie przyłączona do działki sąsiedniej. Oprócz dokumentacji sporządzonej przez geodetę niezbędne do przeprowadzenia podziału nieruchomości rolnej lub leśnej jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy bądź zaświadczenia o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumenty te wydawane są na wniosek zainteresowanego przez organy urzędu gminy.

Przebieg prac:
1. Otrzymanie zlecenia na wykonanie wyżej wymienionej pracy
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjnym
3. Uzgodnienie dokumentów do zgłoszenia pracy geodezyjnej
3. Złożenie wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
4. Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału
5. Analiza dokumentów, wywiad terenowy
6. Zawiadomienie stron o czynności przyjęcia granic
7. Przyjęcie granic nieruchomości w terenie
8. Opracowanie dokumentacji technicznej
9. Złożenie operatu technicznego do urzędu
10. Weryfikacja operatu technicznego w Ośrodku Geodezyjnym
11. Uzyskanie poświadczonych map z projektem podziału
12. Złożenie dokumentów geodezyjnych do wydania decyzji
13. Otrzymanie decyzji zatwierdzającej podział
14. Zawiadomienie stron o czynności wyznaczenia nowych granic
15. Utrwalenie nowych punktów granicznych znakami granicznymi
16. Wykonanie wykazu synchronizacyjnego do ksiąg wieczystych
17. Wprowadzenie zmian danych w Ewidencji Gruntów i Budynków

Więcej o podziałach nieruchomości na Wikipedia

 
 
     
 

Geodeta
inż. Paweł Trzęsała


ul. Potulna 17A
62-800 Kalisz
NIP 608-008-26-34
REGON 302304404

Kontakt: +48 575 949 555
biuro@geodezjakalisz.com

Lokalizacje z informacją o firme możecie znaleźć na:
» www.mapy.google.pl
» www.targeo.pl
» www.mapa.pf.pl
» www.zumi.pl