roku,
Geodezja - StartGeodezja - O naszej firmieGeodezja -  Nasze ofertyGeodezja -  Nasze realizacjeGeodezja - Nasze dane teleadresoweGeodezja - Lokalizacja na mapie
     
 
Geodezja - Zakres usług geodezyjnych

Wykonujemy badania pionowości obiektów budowlanych, polegających na wyznaczaniu różnic w położeniu pomiędzy wcześniejszymi, a aktualnymi pomiarami ich położenia. Często wykonuje się także kontrole położenia ścian i krawędzi ścian budynków w płaszczyźnie pionowej, kominów, słupów i innych wysokich obiektów. Należy zwrócić uwagę, iż większość odchyłek osi wymienionych obiektów od linii pionu ma związek z nierównomiernym osiadaniem fundamentów tych obiektów. Dlatego po stwierdzeniu odstępstw od pionowego położenia obiektu, należałoby wykonać dodatkowe pomiary mające na celu wyznaczenie przemieszczeń. Będą one pomocne do przewidywania dalszych położeń kontrolowanego obiektu. Zmiany budowli mogą być wyznaczone z wyników pomiarów pod warunkiem istnienia wcześniejszych pomiarów (w tych samych miejscach i o wyższej, tej samej, lub co najmniej zbliżonej dokładności), z których wynikami można je porównać. Budowle o szczególnych cechach (np. zapory, kominy, mosty), których dynamika musi być badana w czasie ich eksploatacji, a czasem też w procesie wznoszenia, powinny mieć wykonany pomiar pierwotny.

Przebieg prac:
1. Otrzymanie zlecenia na wykonanie wyżej wymienionej pracy
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjnym
3. Uzgodnienie materiałów do zgłoszenia pracy geodezyjnej
4. Analiza uzyskanych dokumentów i pomiar w terenie
5. Opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie dokumentacji
6. Przekazanie klientowi mapy, szkiców i wykazów z wynikami

 
 
     
 

Geodeta
inż. Paweł Trzęsała


ul. Potulna 17A
62-800 Kalisz
NIP 608-008-26-34
REGON 302304404

Kontakt: +48 575 949 555
biuro@geodezjakalisz.com

Lokalizacje z informacją o firme możecie znaleźć na:
» www.mapy.google.pl
» www.targeo.pl
» www.mapa.pf.pl
» www.zumi.pl