roku,
Geodezja - StartGeodezja - O naszej firmieGeodezja -  Nasze ofertyGeodezja -  Nasze realizacjeGeodezja - Nasze dane teleadresoweGeodezja - Lokalizacja na mapie
     
 
Geodezja - Zakres usług geodezyjnych

Wykonujemy inwentaryzację powykonawczą budynków, sieci uzbrojenia terenu, układów komunikacyjnych i wszystkich innych obiektów budowlanych, która dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.. Dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Efektem końcowym pracy jest mapa poświadczająca inwentaryzację obiektu dla zleceniodawcy, oraz oświadczenie o zgodności posadowienia obiektu względem granic z planem zagospodarowania terenu zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę (wymagane przez PINB po ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego). Mapę wymagają również instytucje branżowe w zakresie administrowanej przez nich infrastruktury – przyłączy i sieci.

Przebieg prac:
1. Otrzymanie zlecenia na wykonanie wyżej wymienionej pracy
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjnym
3. Uzgodnienie materiałów do zgłoszenia pracy geodezyjnej
4. Analiza uzyskanych dokumentów i pomiar na gruncie
5. Opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie dokumentacji
6. Porównanie opracowania z projektem
7. Złożenie operatu technicznego do poświadczenia mapy
8. Weryfikacja operatu technicznego w Ośrodku Geodezyjnym
9. Przekazanie klientowi mapy z inwentaryzacją oraz oświadczeniem

Więcej o inwentaryzacji powykonawczej na Wikipedia

 
 
     
 

Geodeta
inż. Paweł Trzęsała


ul. Potulna 17A
62-800 Kalisz
NIP 608-008-26-34
REGON 302304404

Kontakt: +48 575 949 555
biuro@geodezjakalisz.com

Lokalizacje z informacją o firme możecie znaleźć na:
» www.mapy.google.pl
» www.targeo.pl
» www.mapa.pf.pl
» www.zumi.pl